بحث روابط زناشویی یک بحث اساسی و کلیدی در روابط بین زوجین است که معمولا در ابتدای ازدواج به آن خیلی توجه می شود.

پدیده ای که در میان برخی از همسران شیوع دارد و از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، بحث ازدواج های به وصال نرسیده است. در گفتگوی اختصاصی “سوشا تی وی” با آقای دکتر مهرداد کاظم زاده عطوفی – روانشناس بالینی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران اطلاعات بیشتر از دلایل و راه کارهای برخورد درست با این پدیده توضیح داده شده است.