سلامت جنسی

سلامت جنسی

از نظر کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت جنسی حالتی جسمی، عاطفی، روانی و اجتماعی مطلوب در رابطه با مسائل جنسی است. در واقع منظور از سلامت جنسی داشتن رفتاری مناسب و درخور دو طرف رابطه، به همراه حس احترام است. به نوعی سلامت جنسی به منزله داشتن یک رابطه ایمن و لذت بخش برای هر یک از زوجین است.

ضرورت توجه به سلامت جنسی بین همسران دستیابی به تحکیم خانواده است. برخورداری از سلامت جنسی موجب می‌شود تا فرد نه تنها بدنی سالم و ذهنی آرام داشته باشد بلکه در روابط جنسی نیز موفق عمل کرده و رضایت جنسی را به همسر خود انتقال دهد. سلامت جنسی به عوامل مختلفی از جمله عوامل روانی و فیزیکی بستگی دارد.

از مهم‌ترین فاکتورها در تامین سلامت جنسی میزان آگاهی‌ جنسی افراد است. “سوشا تی وی” پیرو رسالت آموزشی خود جهت افزایش آگاهی خانواده ها اطلاعات کاربردی حوزه سلامت جنسی را درقالب محتواهای ویدئویی تقدیم می کند و آماده دریافت پرسش ها و پیشنهادهای شماست.