پادکست

جدیدترین پادکست ها

هدف اصلی “سوشا تی وی” از ساخت پادکست‌‌، آموزش است. این پادکست‌ها در حوزه سلامت جنسی خانواده و مباحث مرتبط ساخته می‌شوند. اولین مزیت پادکست آموزشی این است که در همه حال چه در حال رفت ‌وآمد باشید و چه در حال انجام فعالیت‌های دیگر، می‌توانید به آن گوش دهید. با شنیدن این پادکست ها از مشاوره متخصصان و کارشناسان برخوردار خواهید بود.