لازم است کودکان بین 4 تا 6 سال معاینات تخصصی بینایی را انجام بدهند. تشخیص عواملی که میتواند یک یا هر دو چشم را دچار تنبلی کند در این سن بسیار مهم است. عدم تشخیص و اطلاع از چنین مشکلی در آینده درمان را سخت خواهد کرد.