متاسفانه درصد قابل توجی از افراد مبتلا به نارسایی و اختلال فعالیت کلیه، دیابیتی هستند. با شناخت عوامل خطر و رعایت شرایط خاص میتوان درگیری کلیه و آسیب آن بدلیل دیابت را به تاخیر انداخت یا حداقل پیشرفت آنرا کُند کرد.

در افراد دیابتی اگر کنترل خوبی روی قند خون نباشد در دراز مدت قند بالا می تواند روی عروق ریز بدن از جمله عروق کلیه تاثیر نامطلوب داشته باشد و باعث آسیب کلیه شود. خانم دکترصادق زاده از طریق “سوشا تی وی” در این خصوص توضیحات بیشتری را بیان می کنند.