از جمله پرسش های پر تکرار در حوزه مسائل جنسی مدت زمان طبیعی رابطه جنسی همسران است.در اینجا باید گفت بهترین زمان برای زوج های مختلف متفاوت و وابسته به رضایت طرفین است در رسیدن به اوج لذت جنسی.

آقای دکتر حسین کرمی فوق تخصص و جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی توضیحاتی دارند که در بسیاری مواقع تبلیغات سعی دارند تا حس بیماری و اختلالاتی چون زودانزالی را به افراد القا کنند.