علی رغم اینکه سزارین انجام یک عمل جراحی است و عوارض قابل توجی دارد ولی با رفتار زنان دال بر افزایش درخواست برای زایمان بصورت عمل جراحی سزارین است. پاسخ این پرسش “سوشا تی وی”  که  زایمان طبیعی بهتر است یا سزارین؟  را از خانم دکتر مسیبی جراح و متخصص زنان و زایمان ببینید.