زود انزالی حاصل مجموعه ای از عوامل است که حتی در برخی نمونه ها ناشناخته هستند. اما از جمله دلایل این اختلال می توان به عوامل روانی-اضطرابی و حتی بیولوژیکی ازجمله افزایش حساسیت گیرنده های عصبی در ناحیه لگن و آلت اشاره کرد. در هر صورت با هر علت زمینه ای، بسیاری از افراد جامعه از این موضوع رنج می برند. چه بسا شایع ترین علت مراجعه افراد بامشکل جنسی نزد پزشکان متخصصان زودانزالی است. با افزایش سن و فاصله گرفتن از ابتدای ازدواج این آمار کمتر و کمتر می شود. اما همچنان در دهه های مختلف زندگی مردان از جمله علل شایع مراجعه به درمانگاه ها برای مشکلات جنسی، زودانزالی است. برای آگاهی از راه های درمان به راهنمایی های دکتر امیر مدیر- متخصص و جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی در ویدئو توجه کنید.