درد گردن یکی از شایع ترین عوارض در ناحیه ستون فقرات است.ستون مهره ها میتوانند حدود 6 کیلوگرم وزن سر را در هنگام حرکات گردن در این ناحیه تحمل کنند. درصورت ضعف عضلانی ، آسیب دیدگی دیسک ها و استخوان مهره ها این ناحیه مکانیزم پیچیده گردن آسیب پذیر می شود. درد گردن می تواند به شانه ها و دست ها انتشار یابد. با تشخیص بموقع ورزش مناسب میتواند به بیمار کمک کند.