طبق بررسی های کلینیکی در اغلب افرادی که دغدغه نامناسب بودن اندازه آلت تناسلی را دارند، اندازه آلت در آنها کاملا طبیعی است. نکته مهم این که اگر اندازه آلت در حالت نعوظ بالاتر از 7 سانتیمتر باشد جای نگرانی نیست و هیچ مداخله ای توصیه نمیشود. اما برای اطلاع از اثرگذاری روش هایی که برای افزایش اندازه آلت تناسلی معرفی می شوند بهتر است به نکات علمی طرح شده آقای دکتر سید علی آذین- متخصص پزشکی اجتماعی و روان درمانگر جنسی، در ویدئو تهیه شده در “سوشا تی وی” توجه کنید.