مقالات

مدل های پاسخ جنسی

بر اساس مدل های پاسخ جنسی یک رابطه جنسی شامل این مراحل است: 1- میل جنسی 2- برانگیختگی جنسی 3-اوج لذت جنسی 4-فرونشینی اختلالات جنسی ... ادامه مطلب

کودک آزاری جنسی

کودک آزاری جنسی عبارت است از هر گونه فعالیت جنسی که از طرف یک بزرگسال به منظور کسب لذت برای یک کودک اتفاق بیفتد اطلاق ... ادامه مطلب